Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کلسیت برگی با رنگ خاص

نمونه کابینت سایز از کلسیت برگی با رنگ خاص و کریستالهای زیبا این کلسیت طوری تشکیل شده که نیاز به پایه نداره و به زیبایی انحنای دو طرف سنگ خمیده است و از همون جای خمیدگی سنگ روی سطح صاف قرار میگیره

 

ارسال رایگان
نمونه کابینت سایز از کلسیت برگی با رنگ خاص و کریستالهای زیبا این کلسیت طوری تشکیل شده که نیاز به پایه نداره و به زیبایی انحنای دو طرف سنگ خمیده است و از همون جای خمیدگی سنگ روی سطح صاف قرار میگیره

 

ارسال رایگان
1 2 3 4 5